කරුණාගේ සහ මහින්දානන්දගේ ප්‍රකාශ ගැන අගමැති කෝපයෙන්

හිටපු අමාත්‍යවරුන් වන, මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ සහ කරුණාඅම්මාන් මෑතක දී කරන ලද ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ දැඩි ලෙස කෝපයට පත්ව ඇති බව, ඬේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු වල දී වගකීම් සහගතව […]

The post කරුණාගේ සහ මහින්දානන්දගේ ප්‍රකාශ ගැන අගමැති කෝපයෙන් appeared first on Sri Lankan News! First to update you!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.