පාකිස්ථානු ක්‍රීඩක මොහොමඩ් හෆීස්ගේ PCR පරීක්ෂණයෙන් වෙනස් ප්‍රතිඵල

පළමු පරීක්ෂණයෙන් කොරෝනා ආසාදනය වී ඇතැයි හෙළිවු පාකිස්ථාන ක්‍රීඩක මොහොමඩ් හෆීස් දෙවන පරීක්ෂණයේ දී වෛරසය ආසාදනය නොවුවෙකු බව තහවුරු වී තිබෙනවා. පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ මෙහෙයවීමෙන් ඊයේ සිදුකළ පරීක්ෂණයේ දී හෆිස් ඇතුළු ක්‍රීඩකයින් පිරිසකට කොරෝනා […]

The post පාකිස්ථානු ක්‍රීඩක මොහොමඩ් හෆීස්ගේ PCR පරීක්ෂණයෙන් වෙනස් ප්‍රතිඵල appeared first on Sri Lankan News! First to update you!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.