ජාත්‍යන්තර මුහුදු යාත්‍රාවේ දිනය අදයි

ජුනි 25 මුහුදු වෙරළේ දිනය හෙවත් මුහුදු යාත්‍රාවේ ජාත්‍යන්තර දිනය ලෙස ලොව පුරා සමරනු ලැබේ. අපගේ දෛනික ජීවිතයේ දී අප භාවිතා කරන සෑම දෙයක්ම පාහේ මුහුදු ප්‍රවාහනයට සෘජුව හෝ වක්‍රව බලපා ඇති බව හඳුනා ගැනීමේ […]

The post ජාත්‍යන්තර මුහුදු යාත්‍රාවේ දිනය අදයි appeared first on Sri Lankan News! First to update you!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.