මගී ගුවන් යානාවක් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානාවක් බවට පත් කෙරේ

අපනයන කර්මාන්තවලට සහාය වෙමින් මගී ගුවන් යානාවක් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානාවක් බවට පත් කිරීමට ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම කටයුතු කර තිබෙනවා.

එයාර් බස් ඒ 330 වර්ගයේ ගුවන් යානයකුයි මෙලෙස ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා යොදා ගැනෙන්නේ. ඈත පෙරදිග හා යුරෝපයේ ප්‍රධාන ගමනාන්ත වෙත එම ගුවන් යානය අද සිට ක්‍රියාත්මක වනවා. වර්තමාන ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමේ ආදායම් ශක්තිමත් කර ගැනීමට මෙමගින් ඉඩ ලැබෙන බවයි එම සමාගමේ සභාපති අශෝක් පතිරගේ මහතා සඳහන් කරන්නේ.

ගුවන් යානය භාණ්ඩ හුවමාරු පද්ධතියක් ලෙස සකස් කිරීමට ශ්‍රී ලන්කන් ඉංජිනේරු කණ්ඩායම කෙටි කලක් තුළදී කටයුතු කළා. ගුවන් යානයේ මුළු ධාරිතාව මෙට්‍රික්ටොන් 45 ක්. යුරෝපය, මැදපෙරදිග, ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුලු ගමනාන්ත 20 කට ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමට මෙමගින් ඉඩ සැලසෙනවා.

 

 

 

The post මගී ගුවන් යානාවක් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානාවක් බවට පත් කෙරේ appeared first on ITN News.