මැලේසියාවෙන් පැමිණි තැපැල් භාණ්ඩ 26000ක් බෙදා හැර අවසන්

ලිපින මැකීයාම හේතුවෙන් බෙදා හැරීමට නොහැකිව තිබූ මැලේසියාවෙන් පැමිණි තැපැල් භාණ්ඩ හතළිස් පන්දහසෙන් විසි හයදහසක් මේ වන විට බෙදා හැර අවසන් කර තිබෙනවා.

ඉතිරි දහනව දහසක ප්‍රමාණය මැලේසියා තැපැල් අංශයේ සහාය ඇතිව කඩිනමින් බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන බවයි තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

 

 

The post මැලේසියාවෙන් පැමිණි තැපැල් භාණ්ඩ 26000ක් බෙදා හැර අවසන් appeared first on ITN News.