අයිෆල් කුළුණ සංචාරකයින්ට නැවතත් විවෘත කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ප්‍රංශයේ අයිෆල් කුළුණ සංචාරකයින් වෙනුවෙන් නැවතත් විවෘතකර තිබේ.

කෝවිඩ් වංසගතය උත්සන්නවීමත් සමග ප්‍රංශයේ අයිෆල් කුළුණ දින 104 ක කාලයක් වසා දැමුණි. සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමත් සමග නැවතත් සංචාරකයින් වෙනුවෙන් අයිෆල් කුළුණ විවෘත වූයේ දැඩි සෞඛ්‍ය නීතිවලට අනුගත වෙමින්ය.

දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු අයිෆල් කුළුණ සංචාරකයින් සදහා වසා දැමුණු ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බව විදෙස් වාර්තා සදහන් කරයි.