අයිෆල් කුළුණ සංචාරකයින් වෙනුවෙන් නැවතත් විවෘත කෙරේ

ප්‍රංශයේ අයිෆල් කුළුණ සංචාරකයින් වෙනුවෙන් නැවතත් විවෘතකර තිබෙනවා.

කෝවිඩ් වංසගතය උත්සන්නවීමත් සමග ප්‍රංශයේ අයිෆල් කුළුණ දින 104 ක කාලයක් වසා දැමුණා. සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමත් සමග නැවතත් සංචාරකයින් වෙනුවෙන් අයිෆල් කුළුණ විවෘත වූයේ දැඩි සෞඛ්‍ය නීතිවලට අනුගත වෙමින්.

දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු අයිෆල් කුළුණ සංචාරකයින් සදහා වසා දැමුණු ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බවයි විදෙස් වාර්තා සදහන් කරන්නේ.

 

 

 

 

The post අයිෆල් කුළුණ සංචාරකයින් වෙනුවෙන් නැවතත් විවෘත කෙරේ appeared first on ITN News.