ඉදිරි පැය 24 දී මිලිමීටර සියය ඉක්මවූ තද වැසි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තද වැසි පිලිබදව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කළා.

ඒ හෙට (27) පෙරවරු 10 දක්වා වලංගු වන පරිදි. දැනට පවතින වැසි තත්වය ඉදිරි පැය 24 දීත් අපේක්ෂා කරන බවයි දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර සියය ඉක්මවූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යාඥ මෙරිල් මෙන්ඩිස් මහතා ප‍්‍රකාශ කළා.

පසුගිය පැය 24 දී වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිබෙන්නේ කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ දැරණියගල ප‍්‍රදේශයට. කිරිඇල්ල සහ හල්වතුර ප‍්‍රදේශවලට ද මිලිමිටර සියය ඉක්මවූ තද වැසි පැවති බවයි දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ.

The post ඉදිරි පැය 24 දී මිලිමීටර සියය ඉක්මවූ තද වැසි appeared first on ITN News.