කොළඹ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

කොළඹ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 18 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප‍්‍රකාශ කළා.

ඒ හෙට (27) රාත‍්‍රී 10 සිට අනිද්දා (28) පස්වරු හතර දක්වා. කොළඹ 13,14 සහ 15 ප‍්‍රදේශ ඊට ඇතුලත්. කොළඹ 01,11 සහ 12 ප‍්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයීමටයි නියමිත.

මහ කොළඹ ජල සහ අප ජල කළමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් සිදුකිරිමයි ජල කප්පාදුවට හේතුව.

The post කොළඹ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි appeared first on ITN News.