පාස්කු ප්‍රහාරයේ පොලිස් ලිපිගොනු පැහැදිලි නෑ – ලිපි ගොනු 40ක් නීතිපති පොලිස්පතිට හරවා යවයි

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර තිබූ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සැකකරුවන් පිලිබද විමර්ශන උදෘත ලිපි 40 ක් යළි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත හරවා හැරීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබෙනවා.

අදාළ උදෘත ලිපිගොණු නිසි පරිදි සකස් නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි නීතිපති සම්බන්ධීකාරක රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය සදහන් කරන්නේ.

 

 

The post පාස්කු ප්‍රහාරයේ පොලිස් ලිපිගොනු පැහැදිලි නෑ – ලිපි ගොනු 40ක් නීතිපති පොලිස්පතිට හරවා යවයි appeared first on ITN News.