පුද්ගලික අංශයේ ගුරුවරුන්ට ඩිප්ලෝමා හා සහතිකපත් ලබාදීමේ විද්‍යායතනයක්

දේශීය සම්පත් මත විශ්වාසය තබා අධ්‍යාපනයට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් ස්වශක්තියෙන් නැගී සිටින රටක් නිර්මාණය කරන බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පෙරපාසල් ගුරුවරුන්ගේ සංගමයේ රැස්වීමකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

පුද්ගලික අංශයේ ගුරුවරුන්ට ඩිප්ලෝමා හා සහතිකපත් ලබාදීමේ විද්‍යායතනයක් ආරම්භ කරන බවද අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

 

 

The post පුද්ගලික අංශයේ ගුරුවරුන්ට ඩිප්ලෝමා හා සහතිකපත් ලබාදීමේ විද්‍යායතනයක් appeared first on ITN News.