මැතිවරණ ක්‍රියාවලියේදී මුහුණ දෙන ගැටලුවක්

මැතිවරණ ක්‍රියාවලියේදී මුහුණ දෙන ගැටලුවක් වන්නේ චන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවල මීටරයක පරතරය තබා ගනිමින් සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුව කටයුතු කිරීම බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා.

මහමැතිවරණයේ  ඡන්ද ගණන් කිරීම පිලිබද මොණරාගල රාජකීය විද්‍යාලයේ පැවති පෙරහුරු  වැඩසටහනට එක්වෙමින් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ නිලධාරීන් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.

The post මැතිවරණ ක්‍රියාවලියේදී මුහුණ දෙන ගැටලුවක් appeared first on ITN News.