සංචාරක නිකේතන ලබන 15 සිට විවෘත කිරීමට මාලදිවයින තීරණය කරයි

සංචාරක නිකේතන ලබන 15 සිට විවෘත කිරීමට මාලදිවයින තීරණය කළා.

ඒ අනුව විදෙස් සංචාරකයින්ට එරටට පැමිණීමට අවස්ථාව හිමිවනවා. රට තුළට ඇතුලුවීමේදී පී සී ආර් පරීක්ෂණ සඳහා යොමුවීම අත්‍යාවශ්‍ය නොවන බව ද මාලදිවයින් රජය සඳහන් කර තිබෙනවා.

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් පසුගිය මාර්තු මාසයේ සිට සංචාරකයින්ට පැමිණීම තහනම් කිරීමටයි එරට රජය පියවර ගත්තේ.

The post සංචාරක නිකේතන ලබන 15 සිට විවෘත කිරීමට මාලදිවයින තීරණය කරයි appeared first on ITN News.