ස්වීඩන් රජයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට චෝදනාවක්

ස්වීඩන් රජය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට චෝදනාවක් එල්ල කළා.

ඒ කොරෝනා ආසාධිතයන් සම්බන්ධ තොරතුරු වැරදි ලෙස ප‍්‍රචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන්.

ස්විඩනය තුළ ආසාධිතයන් තහවුරුවීම වේගවත්වීම සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමුකළ යුතු බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ප‍්‍රකාශ කළේ.

ආසාධිතයන් වැඩිපුර තහවුරු වී ඇත්තේ බහුලව සිදුවන පරික්ෂණ හේතුවෙන් බව ස්වීඩනය පෙන්වා දෙනවා. ඇතැම් රටවල් එසේ පරික්ෂණ සිදුනොකරන බවටයි ඔවුන් චෝදනා කෙළ්.

The post ස්වීඩන් රජයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට චෝදනාවක් appeared first on ITN News.