සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ශක්තිමත් කෙරේ

සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ශක්තිමත් කර රටේ සංවර්ධනයට ප්‍රභල දායකත්වයක් සැපයීමට පියවර ගෙන ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් මහතා පවසනවා.

උතුරේ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් හමුවීමෙන් අනතුරුව රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් මහතා මාධ්‍ය හමුවේ මේ බව කියා සිටියා. සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන් හමුවී ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා පිළිබද සොයා බැලීමටයි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා කටයුතු කළේ.

 

 

The post සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ශක්තිමත් කෙරේ appeared first on ITN News.